Logo
Logo

Privacybeleid

Middels dit statement wil GARCIA graag duidelijk maken dat wij de privacy van onze klanten serieus nemen. We leggen graag uit wat wij doen met al uw persoonlijke gegevens. 

GARCIA BV
www.wearegarcia.com
KvK nummer: 24241963 0000
BTW-nummer: NL004337517B01

1.2 Als u onze producten koopt via onze webshop of in de winkel en als u gebruik maakt van onze website https://www.wearegarcia.nl/ (“Diensten”), dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals nader wordt beschreven in deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”). In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.
1.3 Onze website maakt gebruik van cookies. U kunt meer informatie over het gebruik van cookies vinden in ons Cookiebeleid.

2 Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens – Bij het gebruik van onze Diensten verzamelt en verwerkt GARCIA de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen:

2.1.1 NAW gegevens;
2.1.2 Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
2.1.3 Factuuradres;
2.1.4 Aankoophistorie en interesses;
2.1.5 Betalingsgegevens;
2.1.6 Geslacht;
2.1.7 Geboortedatum;
2.1.8 IP-adres;
2.1.9 Websitegebruik en browsergegevens;
2.1.10 Gegevens over uw apparaat waarmee u onze webshop bezoekt;
2.1.11 Automatisch verzamelde persoonsgegevens door het gebruik van cookies;
2.1.12 Gegevens die u invult bij het achterlaten van reviews van onze producten, die wij op uw verzoek kunnen anonimiseren;
2.1.13 Locatiegegevens, met uw toestemming;
2.1.14 Camerabeelden, indien u onze fysieke winkels bezoekt.
2.1.15 Marketing- en communicatiegegevens: uw marketingvoorkeuren, persoonsgegevens verstrekt bij invullen van aanvraag- of aanmeldformulieren voor deelname aan acties of evenementen.

2.2 Bron – Wij verzamelen en ontvangen de persoonsgegevens onder 2.1 direct van en bij u. Wij gebruiken geen verdere of openbare bronnen om uw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 Doeleinden – De persoonsgegevens zoals genoemd onder 2.1 worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

2.3.1 Om u onze Diensten aan te bieden;
2.3.2 Om de overeenkomst tussen GARCIA en u uit te voeren;
2.3.3 Om het voor u mogelijk te maken een account te creëren op onze website;
2.3.4 Om u producten te kunnen leveren die u in onze webshop hebt besteld;
2.3.5 Om u onze nieuwsbrief te sturen, als u daarvoor heeft gekozen;
2.3.6 Om u gepersonaliseerde advertenties en content te sturen, gebaseerd op uw interesses;
2.3.7 Om onze Diensten te verbeteren;
2.3.8 Om uw vragen en klachten te beantwoorden en om geschillen op te lossen; 2.3.9 Voor administratieve doeleinden;
2.3.10 Voor beveiligingsdoeleinden en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

2.4 Rechtsgronden

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in 2.1, zijn:
2.4.1 De noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór het sluiten van een overeenkomst;
2.4.2 Uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 2.4.3 Eventuele wettelijke bepalingen die op GARCIA van toepassing zijn;
2.4.4 De noodzaak van de verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van GARCIA, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang, zoals het belang van GARCIA om het gebruik van de website te meten of om marketingcommunicatie naar klanten te sturen.

2.5 Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting op GARCIA rust om de gegevens langer te bewaren, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar. Als u klant bij ons bent, dan verwijderen wij uw gegevens twee jaar na het einde van de klantrelatie.

3 Subverwerkers (ontvangers) van persoonsgegevens

3.1 Voor zover dit noodzakelijk is voor een van de doeleinden van de verwerking zoals hierboven vermeld, delen we uw persoonsgegevens met derden. De volgende categorieën van ontvangers of subverwerkers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:
3.1.1 Gelieerde groepsmaatschappijen indien dit nodig is voor compliance, interne rapportage, audit of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
3.1.2 Onze accountant, juridisch adviseurs en andere professionele dienstverleners die we hebben ingeschakeld om redenen van naleving;
3.1.3 Overheidsinstanties, rechtbanken, regelgevende instanties, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, als we wettelijk verplicht zijn om hen persoonsgegevens te verstrekken;
3.1.4 Leveranciers van IT-diensten die we gebruiken voor onze systemen of onze website;
3.1.5 Betalingspartners om verschillende betaalmethoden mogelijk te maken;
3.1.6 Bezorgpartners om onze producten bij u te kunnen bezorgen.

4 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

4.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
4.1.1 Het recht op inzage in uw gegevens;
4.1.2 Het recht op correctie van uw gegevens;
4.1.3 Het recht op dataportabiliteit;
4.1.4 In sommige gevallen, het recht op verwijdering of beperking van uw gegevens; 4.1.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
4.1.6 Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking op uw toestemming is gebaseerd.
4.2 Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar webshop@wearegarcia.com
U kunt ons ook mailen met eventuele vragen of klachten.
4.3 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5 Websites van derden


5.1 Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

6 Wijzigingen

6.1 We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring. De laatste wijziging van onze privacyverklaring was op 22 augustus 2023.

 


Social network icon
Social network icon
Social network icon
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF